IMF op Internet om crises te voorkomen

WASHINGTON, 30 SEPT. 'Welcome to the International Monetary Fund's Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB).' Erg spannend ziet deze Website van het IMF op Internet er niet uit. Maar het belang ervan is groot: het DSBB biedt alle informatie over de manier en de tijdstippen waarop landen hun belangrijkste financiële en economische gegevens verspreiden.

Voor de financiële markten is dat onontbeerlijk, zo leerde de financiële crisis van bijna twee jaar geleden in Mexico. Door gebrek aan informatie over de reserves van het land gingen de financiële markten onderuit, stortte de peso in en vluchtte het kapitaal de grens over.

De crisis was voor het IMF aanleiding een 'speciale standaard' te ontwikkelen voor samenstelling, kwaliteit en verspreiding van statistische gegevens. Alleen landen die aan de strenge eisen voldoen komen op het elektronische mededelingenbord. Tot eind 1998 geldt een overgangsregime dat nog enkele afwijkingen toestaat. Een dertigtal landen heeft zich inmiddels gemeld.

Bij het IMF zal niemand het hardop zeggen, maar het elektronische bulletin board fungeert als een omgekeerde zwarte lijst. Voorlopig zijn alleen de gegevens achter de gegevens te vinden, de 'metadata', en hoe men via de betrokken autoriteiten gemakkelijk aan de cijfers kan komen. Er wordt gewerkt aan hyperlinks om statistieken ook direct op Internet te krijgen.

Mexico was inderdaad een van de eerste landen die zich op het bulletin board meldde. “Vooral wat de gegevens over financiële reserves betreft, die in de Mexico-crisis zo cruciaal waren, zijn er veel landen die in deze overgangsperiode beterschap beloven”, zegt onderdirecteur Carol Carson van de statistische afdeling van het IMF. Ze klikt de pagina van Mexico aan. De Mexicaanse autoriteiten melden daarop dat binnenkort via Internet de publicatiekalender voor de reserves bekend zal worden gemaakt.

Het bulletin board is bedoeld voor landen die toegang hebben tot de internationale kapitaalmarkt of daar toegang toe willen krijgen. Geen wonder dat naast het 'betrouwbare' Nederland en Zwitserland ook landen als Slovenië, Litouwen, Kroatië en Zuid-Afrika zich hebben gemeld. Sommige landen zijn in hun streven internationaal kapitaal aan te trekken zelfs overambitieus. Zo meldt Peru op zijn homepage dat de gegevens over de volgens het IMF-handboek samengestelde gegevens over de internationale reserves dagelijks en steeds reeds een week na dato worden verstrekt. Daarmee overtreft het land zelfs de normen die het IMF stelt.

Opmerkelijk is dat Duitsland op het bulletin board ontbreekt. Oorzaak: Gründlichkeit. Volgens Carson willen de Duitsers zich niet vastleggen op een strakke publicatiekalender, omdat dat ten koste kan gaan van de degelijkheid van de cijfers.

Het elektronisch bulletin board van het IMF is op het adres http://dsbb.imf.org te vinden.