Handel in aandelen Eurotunnel opgeschort

Zowel in Londen, Parijs als Brussel is vandaag de handel in aandelen Eurotunnel opgeschort. De leiding van Eurotunnel, de exploitant van de spoorwegverbinding onder het Kanaal, had daarom gevraagd, vooruitlopend op een bekendmaking.

Het bedrijf is al maandenlang in onderhandelingen met een groep van 225 banken over een schuldenregeling. Eurotunnel zag zich vorig jaar september genoodzaakt de rentebetalingen over schulden van omgerekend 22,7 miljard gulden te staken. Vandaag loopt het mandaat af van de twee bemiddelaars die waren ingeschakeld om zo'n regeling te helpen vinden. Het gaat om de Franse ex-minister Robert Badinter en de Brit Lord Wakeham. Of dit tweetal in zijn missie is geslaagd, is onduidelijk. Een zegsman van Eurotunnel in Londen zei maandag dat de dit voorjaar begonnen onderhandelingen met de banken nog lopen en dus kennelijk een akkoord nog niet voorhanden is. Vooruitlopend op een regeling is de koers de afgelopen weken wel gestegen. De president van de handelsrechtbank van Parijs kondigde vorige week aan dat het mandaat van de bemiddelaars, dat zeven maanden loopt en al twee keer is verlengd, nu definitief afloopt. Eurotunnel-directeur Morton verwacht een regeling. (AFP, DPA)