Gebruik staalprodukten naar record

HELSINKI, 30 SEPT. Het gebruik van staalprodukten zal volgend jaar tot een recordhoogte stijgen. De totale groei komt volgens de verwachtingen uit op 3,4 procent ten opzichte van 1996. De totale consumptie zal daarmee uitkomen op 680 miljoen ton, dit jaar is dat 658 miljoen, zo voorspelt het Internationaal IJzer en Staal Instituut (IISI). In het IISI zijn 350 staalproducenten verenigd.

Het IISI maakte vandaag, tijdens de dertigste jaarvergadering, cijfers bekend waaruit blijkt dat de staalindustrie na de matige groei dit jaar, volgend jaar weer sterk zal aantrekken. In 1996 werd er een groei van 0,8 procent gerealiseerd. De grootste toename in verbruik zal voor rekening van West- Europa komen, de consumptie stijgt in deze regio met 5,1 procent.

Afgelopen jaar kreeg dit gebied juist met de grootste afname in verbruik te maken, de daling komt uit op 6 procent. In 1996 werd in West- Europa nog geen 132 miljoen ton staal verbruikt, het jaar ervoor was dat nog iets meer dan 140 miljoen ton.

De voorspelde groei voor volgend jaar is nog te gering om het verbruik van 1995 te overtreffen. De consumptie zal het komend jaar op 138 miljoen ton blijven steken.

In Oost-Europa zal het gebruik van staal zowel dit jaar als volgend jaar toenemen, maar op een beduidend lager niveau.

Het IISI voorziet een toename van 2,9 procent in 1996 en een van 2,5 procent in 1997. Vorig jaar was er nog sprake van een toename met meer dan twintig procent. Het totale verbruik zal dan op 18 miljoen ton uitkomen.

Een hoger dan gemiddelde groei beleeft de staalsector in Azië. Daar gaat het verbruik met 4,4 procent omhoog tot 312 miljoen ton. Vooral China, waar de voorraden inmiddels zijn verminderd, zal een aanzienlijke groei doormaken tot 100 miljoen ton. India beleeft vooral dankzij de autoproductie en de bouw een pittige groei tot 25 miljoen ton.

In de Verenigde Staten zal de consumptie dalen met 0,8 procent tot minder dan 100 miljoen ton. Zij zullen hun koppositie op de ranglijst van meest verbruikende landen moeten afstaan aan China.

Het verbruik in Noord- Midden- en Zuid Amerika zal evenwel met 1,3 procent toenemen tot meer dan 145 miljoen ton, mede door de ontwikkeling van de infrastructuur in Brazilië.

Ook Mexico zal een dynamische groei vertonen. In het Midden-Oosten krijgt de staalsector volgend jaar te maken met een aanzienlijke groeivertraging. (ANP)