Burgemeester

HANNOVER, 30 SEPT. Bij de tweede ronde van de burgemeesterverkiezingen zondag in Hannover heeft de zittende burgemeester Smalstieg alsnog gewonnen. Smalstieg, een sociaal-democraat die al 24 jaar burgemeester is, haalde in de eerste ronde op 15 september niet de absolute meerderheid die nodig was om direct gekozen te worden.

In de tweede ronde nam hij het op tegen de christen-democratische kadidate Rita Pawelski. Smalstieg behaalde bijna 53 procent van de stemmen. Daarmee is er eegn einde gekomen aan de periode van vijftig jaar waarin de SPD onafgebroken de burgemeester van Hannover leverde.