Wijers: meer ruimte voor parallelimport

DEN HAAG, 28 SEPT. Minister Wijers van Economische Zaken is ongelukkig met het feit dat parallelimport van merkartikelen en goedkope cd's wordt beperkt door Europese richtlijnen op het gebied van merkenrecht en auteursrecht. Hij zal zo snel mogelijk op Europees niveau kijken of de richtlijnen kunnen worden aangepast, zodat fabrikanten de import van goedkope cd's niet meer kunnen tegenhouden.

Dit antwoordt de bewindsman op vragen van PvdA-Kamerlid R. van der Ploeg. Van der Ploeg wilde weten of de minister vindt dat de Benelux-merkenwet in strijd is met vrijhandel en gezonde concurrentie zoals Wijers dat in zijn nieuwe Wet Economische Mededinging beoogt. Ook wilde het Kamerlid weten of Wijers de zaak bij zijn Europese collega's wil aankaarten met als doel de richtlijnen te herzien.

Het feit dat de rechter in augustus de parallelimport van cd's verbood, noemt Wijers nu een nadeel van de richtlijn, die wat hem betreft geen kans meer krijgt bij nieuwe Europese richtlijnen. Wijers wil op korte termijn overleggen met de Europese Commissie. Volgens de huidige Europese richtlijn kunnen fabrikanten niet meer verhinderen dat een artikel dat goedkoper is in een ander Europees land in Nederland wordt ingevoerd. De parallel-importeur verkoopt het artikel dan in Nederland voor een lagere prijs dan de officiële prijs die de fabrikant hier hanteert. Maar de richtlijn maakt een uitzondering voor landen buiten de Europese Unie. Zo konden muziekuitgevers in augustus met succes de parallelimport van goedkope cd's vanuit de Verenigde Staten aanvechten.