Vermeende deftigheid

In een artikel van 24 september schrijft Geert Mak: “Ieder kind weet tegenwoordig dat het probleem van dit dichtbevolkte land niet de file is [...] maar de immense hoeveelheid auto's die wij er op na willen houden, omdat wij onszelf te deftig vinden voor de trein.”

Er zijn vast heel wat volwassenen die vinden dat de schrijver heel wat minder 'weet' dan hij zich verbeeldt. Kennelijk valt zijn bezwaar tegen 'verdringing van feiten' weg als hij het zelf wil doen. Hij negeert graag het feit dat er een paar - voor mensen heel geldige - redenen zijn om niet te kiezen voor bussen en treinen en die niets te maken hebben met vermeende deftigheid. De jeugd van tegenwoordig is helemaal niet zo solidair met gebruikers van openbare middelen van vervoer. Het is Geert Mak ontgaan, want hij wil het niet weten.

    • J.M. Hardenberg