Strafzaak Nusse vertraagd

AMSTERDAM, 28 SEPT. Een Zwitserse rechter met “een kegel waar je een fiets tegenaan kon zetten”, een afwezige getuige en nieuw bewijsmateriaal bezorgden de strafzaak Nusse Brink gisteren opnieuw vertraging. “Wilt u alstublieft géén nieuw bewijsmateriaal inbrengen?”, vroeg vice-president mr. M. Mastboom van de Amsterdamse rechtbank gisteren op ferme toon.

Hij hoopt op 21 oktober de zaak tegen de twee voormalige directeuren eindelijk tot een afronding te brengen.

Medewerker H. Sietses van het controlebureau van de beurs, die al eerder optrad als getuige in de strafzaak, zal moeten opdraven. Hij had gisteren aanwezig moeten zijn, maar was door een vergissing niet opgeroepen en niet te bereiken. Over ruim drie weken zal Sietses worden geconfronteerd met nieuw bewijsmateriaal dat raadsman L. van Kleef van verdachte Erik Brink heeft opgediept.

Volgens Van Kleef bewijzen financiële rapportages die uit het dossier van de curator zijn opgediept nog eens ten overvloede dat het controlebureau verantwoordelijk is voor de onoorbare gang van zaken bij Nusse Brink en daarmee voor het faillissement van de commissionair. Ook directeur C. Willemse van zakenbank MeesPierson kon geen duidelijkheid brengen over deze vraag. Zijn werkgever heeft volgens hem twee miljoen gulden verloren in de affaire. MeesPierson nam Nusse Brink eind 1991 als cliënt over van de Kas-Associatie, maar wist, zo verklaarde Willemse gisteren stellig, niet met welke problemen Nusse Brink toendertijd te maken had.

De rol van het Controlebureau in het faillisement van Nusse Brink, dat in 1993 bankroet ging door mislukte speculaties, lijkt overigens slechts zijdelings van belang voor de strafzaak.

Naast de strafzaak loopt in deze affaire een civiele procedure tegen de beurs wegens falend toezicht, aangespannen door voormalig premie- en effectenhandelaar F. van den Broek.

De advocaten van Robert Nusse en Eric Brink zijn vorige week samen met de zittende en staande magistratuur in het Zwitserse Zürich op bezoek geweest om een medewerker te horen van een Zwitserse bank. Zij zou er namens een cliënt bij Robert Nusse diverse malen hebben aangedrongen op de levering van obligaties die Nusse en Brink volgens Officier van Justitie mr. L. Plas verduisterd hebben.

De trip ontaarde in een klucht. Volgens Nusses raadsman J. Pen was de Zwitserse rechter dronken en stond hij niet toe dat de bankmedewerker serieus door de verdediging werd ondervraagd. “De fundamentele rechten van de verdediging zijn geschonden”, concludeerde Mastboom en schoof het verhoor terzijde. Een nieuwe tocht naar Zwitserland vindt hij te kostbaar.