Stichting 'Trireme'

De Nederlandse stichting 'Trireme' stelt zich ten doel in samenwerking met de Britse ontwerpers van de eerste moderne trireme Olympias te komen tot een verbeterde reconstructie van de trireme op ware grootte. 'Trireme' wil een schip bouwen van ongeveer 40 meter dat wordt geroeid door 170 roeiers verdeeld over drie niveaus en een snelheid kan bereiken van ruim 10 knopen (ruim 18 kilometer per uur).

Het project zal moeten leiden tot een in Nederland te bouwen en te stationeren schip. De bedoeling is dat het schip wordt gebouwd op een werf in Amsterdam en een ligplaats zal krijgen aan het IJsselmeer.

Als de sponsorwerving naar wens verloopt - de kosten van de reconstructie worden geraamd op drie miljoen gulden - zal in de zomer van 1997 begonnen worden met de bouw van het schip. Daarvoor is een periode van twee jaar uitgetrokken, zodat de trireme in 1999 te water kan worden gelaten. Daarna kan met de wetenschappelijke proefnemingen worden begonnen.

Het secretariaat van de stichting is gevestigd in het Archeologisch-Historisch Instituut, Oude Turfmarkt 129, 1012 GC Amsterdam. Tel. 020 - 5252583.