Staatsloterij

Naar aanleiding van de themabijdrage 'Gokken' op 19 september, wil ik hierbij graag iets rechtzetten. In het overzicht op de eerste pagina wordt een vergelijking gemaakt van kansen en prijzen van de kansspelen. Ten onrechte wordt daarbij gesteld dat het maximaal te winnen bedrag bij de Jackpot van de Staatsloterij 3 miljoen zou zijn. Dit is onjuist. Er is geen plafond van toepassing en de hoogte van de jackpot is derhalve ongelimiteerd.

Voor het overige wijs ik erop dat alle te winnen prijzen bij de Staatsloterij netto uitgekeerd worden, aangezien de Staatsloterij zelf de kansspelbelasting voor haar rekening neemt. Dit in tegenstelling tot de in het artikel genoemde prijzen van andere kansspelorganisaties, die bruto-bedragen zijn, waarover de consument nog kansspelbelasting moet afdragen.

    • Drs. J.C.M. Willemars
    • Directie Sens