Spanje akkoord met begroting

MADRID, 28 SEPT. De regering van Spanje heeft gisteren ingestemd met de ontwerpbegroting voor 1997. Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3 procent van het bruto binnenlands produkt, waarmee Spanje voldoet aan een van de criteria om mee te kunnen doen aan de EMU, de Economische en Monetaire Unie.

Dit jaar bedraagt het begrotingstekort nog 4,4 procent. Dat de overheid erin slaagt het tekort volgend jaar te verkleinen, is te danken aan een slechts geringe groei (2 procent) van de uitgaven en meer inkomsten door nieuwe heffingen en verhoging van bestaande belastingen.

Deze heffingen moeten 400 miljard peseta (5,3 miljard gulden) opbrengen. Bovendien bezuinigt de overheid voor 800 miljard peseta (10,6 miljard).

De regering is bij het opstellen van de begroting uitgegaan van een economische groei van 3 procent. Dat is meer dan de 2,3 procent die voor dit jaar is voorzien. De inflatie bedraagt in 1997 ongeveer 2,6 procent. (AFP)