Rectificatie

In het artikel Van ossenkop naar stuurpoten over het werelduurrecord fietsen in de Wetenschapsbijlage van 14 september zijn bij de drie illustraties twee fouten gemaakt. Eddy Merckx fietste zijn record niet in 1969 maar in 1972. Op de foto die Boardman aanduidt staat in werkelijkheid de Italiaan Collinelli. In de tekst was sprake van waarden van de weerstandscoëfficiënt (Cw) van 0,174 en 0,180. Dit was de Cw-waarde vermenigvuldigd met het frontaal oppervlak van fiets en renner.