PATRIJS

In de wetenschapsbijlage van 7 september schreef Frans van der Helm een verhandeling onder de kop 'Patrijs profiteert van vrije marge landbouwveld'. Hiermee wordt bedoeld dat patrijzen profiteren van natuurvriendelijk akkerrandenbeheer op boerenbedrijven dat wij promoten in ons 'demoproject patrijs'. Van der Helm is wat beducht voor de jagers die bij deze goede ontwikkeling betrokken zijn. Jagers leveren echter een zeer nuttige bijdrage.

Zij zijn initiatiefnemers van de genoemde akkerrandenprojecten. Zij hebben een goede relatie met boeren, geven hun voorlichting, sluiten overeenkomsten voor natuurvriendelijk akkerrandenbeheer met hen af, promoten aangepast bermbeheer en tellen de patrijzen om te zien of de projecten succes hebben. Natuurlijk ook omdat de patrijs jachtwild is, maar dat is juist een extra stimulans.

Jagers doen net als andere natuurliefhebbers graag iets goeds voor hun leefomgeving. Patrijzen leven op boerenland. Gebieden waar natuurbescherming weinig ingangen heeft. Wildbeheereenheden (samenwerkingsverbanden van jagers) hebben de invloed en de contacten om natuur op boerenland te bevorderen. En met succes, blijkt nu. Er is dus geen reden tot zorg over het optreden van de jagersman, integendeel. Je kunt ook met de armen over elkaar mopperen dat je tegen jagers, boeren, vissers en andere groengebruikers bent en pas de handen uit de mouwen steken om de patrijs uit te zwaaien in Nederland. Het is een keuze.

    • Projectleider Demoproject Patrijs
    • Willem Maris