KARELISCHE SEKS

Flakkerende vlam heet het autobiografische boek van de Finse parlementsvoorzitter, de 54-jarige conservatieve Riita Uosukainen. Maar conservatief betekent in Finland kennelijk niet helemaal hetzelfde als elders. Dat ze een bekende vakbondsleider een 'Napoleontische machtsfreak' noemt verbaast niet, maar dat ze openlijk schrijft over haar seksleven baart opzien in conservatieve kringen.

Uosukainens boek is geschreven in de vorm van brieven aan bekenden. In de brief aan haar man dankt ze hem voor de 'liefde en het bedrijven van de liefde'. Vooral het waterbed waarop dat laatste gebeurde wordt geprezen: “Het waterbed is geweldig; het kraakt niet - en, oh, dat klotsende neuken.”

Finse politici hebben woedend gereageerd op haar boek, dat een ondermijning van Uosukainens positie (de hoogste na die van de president) zou betekenen en een smet zou zijn op het aanzicht van de Finse politiek in het buitenland. Volgens sommigen heeft Flakkerende vlam haar mogelijke kandidatuur bij de presidentsverkiezingen in 2000 ernstig in gevaar gebracht. Binnen een week was de eerste druk van 17.000 exemplaren uitverkocht.

Uosukainen heeft zich verweerd tegen de protesten door te zeggen dat slechts 5 van de 180 bladzijden over erotiek gaan, en dat er trouwens niks mis is aan seks. Bovendien is ze geboren in de streek Karelia, waar volgens haar de sensueelste Finnen vandaan komen: “Het is daar heel gewoon als een echtgenoot na een dag hard werken thuis wordt ontvangen met de vraag: 'Wat wil je: iets drinken, iets eten, een sauna, of neuken'. Ieder weekeinde als ik thuiskom stellen we ons diezelfde vraag. Het programma laten we afhangen van onze stemming, maar meestal beginnen we met neuken.” Uosukainens echtgenoot volstond met een kort commentaar: “Een waterbed is heerlijk, het is goed voor je rug.”