In Zoetermeer is alles mogelijk

Het nieuwe bridgeseizoen is in alle hevigheid losgebarsten met voorop de competitie in de Meesterklasse. Landskampioen Modalfa staat na het eerste centrale weekend dik aan kop, gevolgd door Buitenhof en Transfer Solutions, het vroegere Hok 1. Half september werd ook nog even het Nobel Van Dijk & Partners Nationaal Kampioenschap Individueel afgewerkt.

Door een chronisch gebrek aan belangstelling van deelnemerszijde leed dit NKI een kwijnend bestaan. Daarom wilde de bridgebond wel eens experimenteren met een nieuwe formule. De bond vond inspiratie bij het All Stars Individual, een individueel toernooi bedoeld voor de beste spelers van Nederland, dat de laatste jaren steed meer furore begon te maken. Dit elitaire Individual werd samengevoegd met het Nationaal Kampioenschap Individueel, bedoeld voor iedere bridger. Gehoopt werd op een grote toeloop van modale spelers die zo in de gelegenheid werden gesteld om een zondag lang te spelen met en tegen de top. Gezien het beperkte aantal aanmeldingen (50) voor de voorronde op zaterdag was die opzet vooralsnog geen doorslaand succes. Op zich opmerkelijk omdat de bond zich binnen haar omvangrijke ledenbestand nogal had beijverd om dit kampioenschap te propageren.

Hiermee komen we automatisch bij een discussie die aan het oplaaien is. De laatste jaren heeft de bond zich vooral ingespannen voor het bereiken van één doel: 100.000 leden. Dat is onlangs gelukt en het verschafte de bond, die daarmee tot de Top Tien van sportorganisaties was doorgedrongen, aanzien bij de buitenwacht. Wat telde waren de 'kijkcijfers': hoeveel nieuwe leden hebben we deze maand? Hoeveel 'grijze' clubs hebben zich aangesloten? Kwantiteit, dat was het sleutelwoord. De cultuur binnen het bondsleven paste zich snel aan. Schaamde je je vroeger voor je slechte spel, tegenwoordig word je al in het zonnetje gezet als je van dertien kaarten een mooie waaier kan maken. Recht evenredig met de groei neemt de belangstelling voor het wedstrijdbridge af. Het aantal competitiespelers loopt sterk terug. En dat ondanks het in 1993 door Nederland behaalde wereldkampioenschap. Dat was in 1935 toen Euwe de wereldtitel schaken op Aljechin veroverde wel even anders. Heel Nederland werd schaakgek. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat de bridgebond het 'kwaliteitsprobleem' heeft onderkend. De Nederlandse Bridge School, een van bondswege opgericht opleidingsinstituut, moet het speelniveau van haar leden op een hoger plan brengen. Gezien de cultuur van kroegen- en palingdrives geen gemakkelijke opgave.

Terug naar het individueel kampioenschap nieuwe stijl. Dit jaar mochten gewone stervelingen, die zich via de voorronde geplaatst hadden, zich voegen bij een aantal experts die op voorhand al voor de finale waren uitgenodigd. Uit dit veld van 44 maakte één deelnemer zich al snel los van de rest, Dick Pol. Pol is geen onbekende, in 1993 nog won hij met USS de landstitel viertallen. Nu betoonde Pol zich wederom het sterkst. Tegelijkertijd werd het ook niet als schokkend ervaren dat een handjevol internationals vrijwel onderaan eindigde. Op een individueel toernooi immers is alles mogelijk. Ten bewijze daarvan dit spel waarop Pol en zijn partner de inzetten verhoogden naarmate het biedverloop vorderde:

Noord gever Noord OW kw. Schoppen 8 Harten 98643 Ruiten - Klaver AHV10962 West Oost Schoppen AV9 Schoppen H10654 Harten 10 Harten H75 Ruiten HB8543 Ruiten V97 Klaver 853 Klaver 74 Zuid Schoppen B732 Harten AVB2 Ruiten A1062 Klaver 8

Pol, een Amsterdammer, zat aan tafel met drie leden van de Rotterdamse bridgevereniging De Lombard. De Rotterdammers zal dit spel nog lang heugen:

West Noord Oost Zuid

Pol Van Valen

1Klaver 1Schoppen dbl

2Ruiten 5Klaver pas pas

5Schoppen 6Klaver pas pas

dbl pas pas rdbl

pas pas pas

Over zuids negatief doublet (vierkaart of langer in harten), bracht west zichzelf in de moeilijkheden door te volstaan met 2Ruiten. Een directe steun in schoppen of een jump naar 3Ruiten (goede ruiten met schoppen aansluiting) was handiger zoals uit het vervolg blijkt. Pol die zijn kaart niet méér bekend wilde maken dan nodig was, verzweeg zijn harten en jumpte naar 5Klaver. Dit bod liep uit naar west, die in paniek 5Schoppen gokte. Toen Pol nog eens 6Klaver uit de hoge hoed toverde, kon west zich niet meer bedwingen en voorzag hij het slem van een strafdoublet. Pols partner, de Rotterdamse tandarts Erik van Valen, kreeg met zijn twee azen dollartekens in de ogen en deed met een redoublet nog een extra duit in het zakje. Na de ruitenstart van oost werd het slem zelfs met een overslag gehaald voor een topscore (+1580).

Het kampioenschap werd gespeeld in het fraaie Bridge Home Zoetermeer. Een week later vond op dezelfde locatie het goed gedoteerde Floravontuur-toernooi plaats. De totstandkoming van deze butlerwedstrijd was te danken aan een gezamenlijke inspanning tussen de gemeente Zoetermeer en het bridgehome. De actieve gemeente heeft zich gecommitteerd om in projecten waar zij wat in ziet, op fifty-fifty basis te participeren met het bedrijfsleven en sportorganisaties. Deze originele manier van ondersteunen is ondergebracht in de Stichting Floravontuur, voortgekomen uit de Floriade.

Ook dit toernooi mocht helaas niet op de belangstelling rekenen die het verdiende. Oorzaak? Het gelijktijdig spelen van de Meesterklasse en 1ste Divisie en de kroegentocht in Maastricht met zijn 700 deelnemers. Waarmee de cirkel rond is.

    • Jan van Cleeff