Hoofdcommissaris

De brief van de heer Mensert Spaanderman (24 september) behoeft een enige aanvulling. De ten tonele gevoerde hoofdcommissarissen van Amsterdam waren daarvóór marechaussee-officier en die van 's Gravenhage was oorspronkelijk inspecteur van politie en heeft daarna (aanvankelijk als gemobiliseerd reserve-officier) geruime tijd bij de landmacht gediend. Onbekend met het politievak waren zij dus niet.

Het 'daargelaten of de benoeming...een succes is geweest' lijkt wat negatief insinuerend. Bij mijn weten waren alledrie de heren zowel bij de boven hen gestelde bestuurders als in de korpsen zeer gezien. Enig succes moeten zij dus wel gehad hebben.

Dat het Korps Rijkspolitie een sterk militaire signatuur (wat dat ook mag zijn) had, is niet verwonderlijk. Bij de oprichting van dit korps kwam een aanzienlijk deel van het personeel van de marechaussee die tot dan tot 'de politie van het rijk' (versus de 'politie van de gemeenten') had behoord.

    • H.J. Bindels