Geldt telt

Niemand vindt het leuk om over zijn pensioen na te denken, maar wie het niet doet, kan op latere leeftijd voor onaangename verrassingen komen te staan. Vooral vrouwen zouden zich beter op hun pensioen moeten voorbereiden. Ze moeten eigen rechten opbouwen en niet teveel op hun werkende partner vertrouwen.

Werknemers kunnen tegenwoordig op pensioengebied veel meer keuzes maken dan vroeger. Door de wirwar aan nieuwe termen en afkortingen is het echter voor de gemiddelde leek nauwelijks meer te volgen wat er allemaal gebeurt. Krijgen we nu een eindloon- of een middelloonstelsel en wat zijn de gevolgen van een bevroren AOW-uitkering? Even wat geheugensteuntjes.

    • Pagina Geld Telt
    • Marcella Breedeveld