Eten en drinken in het huishouden schaadt het milieu het meest

Binnen huishoudens is het nuttigen van de dagelijkse maaltijd de activiteit die het milieu het meest nadelig beïnvloedt. In opdracht van het Danish Environmental Protection Agency (EPA), een onderdeel van het ministerie van milieu en energie, onderzocht het Deense adviesbureau I/S ›koanalyse 814 producten die door een gezin van twee volwassenen en twee kinderen in gebruik zouden zijn.

De onderzoekers bekeken van elk product hoeveel energie, waterverbruik en grondstoffen er met de fabricage gemoeid waren. Ook de invloed op het milieu tijdens het gebruik en in de afvalfase kwam in het onderzoek naar voren. De producten maakten deel uit van zeven categorieën activiteiten: eten, kleding en wassen, persoonlijke hygiëne en gezondheid, vrije-tijdsbesteding, schoonmaken, verwarming en transport. Uit het onderzoek bleek het eten ruim een derde deel uit te maken van de totale milieubelasting. Hierbij was ook het dagelijks vervoer van de woning naar een winkelcentrum opgenomen. Bovendien eist voedsel 38 procent van het totale jaarlijkse verbruik aan grondstoffen op.

Eén van de andere opvallende resultaten van het onderzoek was dat het importeren van voedsel vanuit Zuid-Europa veel minder nadelige milieu-effecten heeft dan het in de winter verbouwen van voedsel in kassen. Zoals te verwachten was, heeft het eten van vlees een groot effect: het produceren van vlees belast het milieu tien keer zoveel als de productie van bonen met eenzelfde hoeveelheid calorieën. Wanneer een gezin een hond of een kat heeft, maakt het afval van de blikjes de helft uit van het totale afval aan blik per jaar. Stig Yding Sørensen, medewerker van de EPA, wijst dan ook op het belang om katten- of hondenvoer in papier of plastic te verpakken. Wat vervuiling betreft staat het vervoer per auto (15.000 km/jaar) met 27 procent op de tweede plaats. De onderzoekers gingen niet uit van een gemiddeld Deens gezin, maar van een gesimuleerd huishouden van twee volwassenen en twee kinderen.

    • Rijkert Knoppers