Duitsland eist van HBG bijna half miljard

BONN, 28 SEPT. De Duitse regering bereidt een proces voor tegen de Hollandsche Beton Groep (HBG). Inzet is schadevergoeding voor de strop bij de bouw van een nieuw Bondsdagcomplex in Bonn. De Duitse claim zal ongeveer 400 miljoen mark bedragen, bijna een half miljard gulden.

Dit is gisteren uit betrouwbare bronnen bij het ministerie voor Bouwzaken in Bonn vernomen. HBG zegt “iedere verantwoordelijkheid voor de schade aan het complex van de hand te wijzen”.

In december 1993 liep de kelder van het in aanbouw zijnde complex onder water nadat de Rijn buiten zijn oevers was getreden. HBG-dochter Hollandsche Beton en Waterbouw (HBW) had de kelder van het bouwcomplex in september van dat jaar opgeleverd. Door de enorme waterdruk raakte het hele bouwwerk, dat nog maar gedeeltelijk klaar was, ontzet. Als gevolg hiervan werd de bouw stilgelegd.

Het Duitse ministerie voor Bouwzaken stelde HBW, de belangrijkste aannemer van het project, aansprakelijk voor de schade en eiste dat hij de bouw voor eigen rekening zou saneren. Zoniet, dan zag het ministerie zich genoodzaakt een schadeclaim van 217 miljoen mark tegen het bedrijf in te dienen. Opdrachtgever en bouwer ruzieden twee jaar over de schadepost. Begin dit jaar wees HBG in een brief iedere verantwoordelijkheid van de hand. De bouwer achtte zich niet verantwoordelijk omdat de kelder al voor de overstroming in 1993 was opgeleverd. Daarmee was voor HBG “de kous af”.

De onenigheid tussen de Duitse overheid en de Nederlandse betonbouwer heeft ertoe geleid dat de bouw al meer dan duizend dagen stilligt. In Bonn wordt spottend gesproken over de duurste ruïne van Duitsland. De druk op minister Töpfer van Bouwzaken om nu eindelijk een besluit te nemen over afbraak of voltooiing van het complex nam met de dag toe.

Het was al pijnlijk dat er net tot nieuwbouw van de Bondsdag in Bonn was besloten, voor de Duitse eenwording een feit werd, en Berlijn tot hoofdstad werd gekozen. Toen het bouwcomplex ook nog eens grote waterschade opliep, zat de regering helemaal met het project in haar maag. Het hopeloze complex van beton en verroeste ijzeren pijlers, middenin het zogenaamde Regierungsviertel, herinnert politici dagelijks aan het debacle en de besluiteloosheid van hun regering.

Vorige week werd de knoop doorgehakt. Minister Töpfer kwam met zijn collega Waigel van Financiën overeen dat het complex moest worden afgebouwd. De Deutsche Welle (de Duitse wereldomroep) zal het pand betrekken. Donderdag stemde ook de Bondsdag in met het besluit het complex af te bouwen. De kosten worden op 630 miljoen mark geschat; de oppositie houdt het inclusief vermogensschade op 1,5 miljard mark.

    • Michèle de Waard