De Europese Commissie

De Europese Commissie bestaat uit twintig leden: twee uit de vijf grootste lidstaten en uit de overige landen één. De commissarissen worden voorgedragen door de respectievelijke regeringen en, na consultatie van het Europeees Parlement, aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Iedere commissaris is verantwoordelijk voor een of meer van de 23 directoraten-generaal. De term Europese Commissie slaat op het college van commissarissen, maar ook op de bijna 20.000 'Eurocraten' die voor de instelling werken.

De Commissie bereidt besluiten voor van de raad van ministers en kan in een aantal gevallen zelf besluiten nemen, bijvoorbeeld op het gebied van concurrentiebeleid. Ook de uitvoering van besluiten behoort tot haar taak. Daarnaast houdt de Commissie toezicht op het naleven van de gemeenschapsverdragen. Landen die hun verplichtingen niet nakomen kunnen voor het Hof van Justitie in Luxemburg worden gedaagd. Voorts vertegenwoordigt de Commissie de Europese Unie naar buiten.

De Europese Commissie vergadert elke woensdag op de twaalfde verdieping van het Brusselse Breydel-gebouw, tenzij het Europees Parlement in Straatsburg vergadert. In dat laatste geval komt ook de Commissie bijeen in de Franse stad, om in de buurt te zijn voor eventuele vragen of om verantwoording af te leggen.

    • Birgit Donker