Bijbel bij steeds meer mensen thuis

HAARLEM, 28 SEPT. Steeds meer Nederlanders hebben een bijbel en lezen er ook in. In tweederde van de huishoudens is een exemplaar aanwezig. Ongeveer eenderde van de Nederlanders slaat die ook wel eens op. Dat blijkt uit een onderzoek dat de NCRV en het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) hebben laten uitvoeren.

Sinds 1974 laten de NCRV en het NBG elke zeven à acht jaar onderzoek doen naar bezit en gebruik van de bijbel. Dit jaar ondervroeg bureau Intomart 1500 Nederlanders van vijftien jaar en ouder hierover. De NCRV presenteert de resultaten morgen in het tv-programma Nieuws op Zondag.

In 1974 lag het bijbelbezit nog op 57 procent. Dit jaar zei 67 procent van de ondervraagden een bijbel in huis te hebben. De stijging deed zich voor bij mensen boven de 25 jaar, vooral bij rooms-katholieken en onkerkelijken.

Bijbelbezit leidt niet automatisch tot het lezen in de bijbel. Ongeveer eenderde van de Nederlanders leest wel eens in de bijbel, een lichte stijging ten opzichte van 1974 (27 procent). Mensen zeggen de bijbel vooral te lezen om steun en troost te zoeken, voor levensoriëntatie en om inspiratie op te doen voor het dagelijks leven.

Ruim de helft van de bevolking hoort wel eens uit de bijbel lezen. Dat gebeurt vooral in kerkdiensten (65 procent), in het gezin (30 procent) en in mindere mate op televisie en radio (18 en 9 procent).

Gisteren werd bekend dat de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) bij het Commissariaat voor de Media zendtijd op televisie en radio zal aanvragen. Voorzitter A. Verboom zegt dat de Unie de aanvraag in november hoopt in te dienen.

Een werkgroep van de BUN is nog bezig de boeddhistische groeperingen in Nederland te inventariseren. Door problemen met de definitie is het aantal boeddhisten in Nederland moeilijk te schatten. Verboom houdt het op 25.000 tot 30.000, verdeeld over zestig tot zeventig groeperingen.