Bewindsman past belastingplan aan; Vermeend stuit massale emigratie rijke directeuren

DEN HAAG, 28 SEPT. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) heeft ingrijpende wijzigingen aangebracht in een voorgestelde belastingherziening die vooral directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) raakt. Een dreigende massale emigratie van vermogende ondernemers, die door Vermeends aanvankelijke plan veel meer belasting zouden moeten betalen, lijkt hierdoor van de baan.

Vermeend schrapt een voorgestelde heffing met terugwerkende kracht over in het verleden opgepotte bedrijfswinsten. Verder ziet hij af van een fiscale afrekening bij DGA's die het land verlaten.

Paradoxaal genoeg blijven die DGA's daardoor juist in Nederland. De nieuwe heffing zou namelijk pas op 1 januari 1997 ingaan en snelle emigratie zou de enige manier zijn om te ontkomen aan zowel de heffing met terugwerkende kracht als de emigratieheffing. Nu komt belastingheffing alleen aan de orde als men binnen tien jaar na emigratie zijn aandelenpakket verkoopt.

Na de jaarwisseling wordt over de voordelen uit grote aandelenpakketten (dividend en verkoopwinst) 25 procent belasting geheven. Van uitgedeelde bedrijfswinst wordt dan door vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting tezamen de helft wegbelast.

Nu kan het nog gebeuren dat 80 procent van de gemaakte winst in de schatkist belandt. Dat viel overigens vaak te voorkomen met ingewikkelde fiscale constructies die nu overbodig worden.

De ondernemingsvereniging VNO-NCW ziet dit als een van de doorslaggevende voordelen van de nieuwe opzet. Dat het ondernemingsklimaat nu aantrekkelijker wordt, schrijft VNO-NCW ook toe aan een andere tegemoetkoming die Vermeend gisteren deed: de gezamenlijke druk van inkomstenbelasting en vermogensbelasting komt voor dividenduitkeringen nooit uit boven de genoemde 25 procent.

Dat aantrekkelijk lage tarief geldt overigens alleen voor degenen die meer dan vijf procent van de aandelen hebben. Voor gewone beleggers kan de gezamenlijke druk van inkomsten- en vermogensbelasting als voorheen tot 68 procent oplopen.

Maar voor de meeste miljonairs komt het belastingtarief, ongeacht de omvang van hun vermogen, te liggen op 25 procent. Van degenen die in hun bedrijf een functie vervullen, wil Vermeend overigens wel belasting heffen over een 'gebruikelijk salaris'. Dat mag normaal gesproken niet onder de 80.000 gulden liggen.

Daarmee bereikt de bewindsman dat deze DGA's meebetalen aan volksverzekeringen zoals de AOW, die worden bekostigd uit de eerste belastingschijf.

Nu is het nog zo dat enkele tienduizenden miljonairs zich deels aan deze heffing onttrekken en soms zelfs helemaal geen belasting betalen. Met deze aanpassingen is Vermeend zo royaal tegemoetgekomen aan kritiek uit de Tweede Kamer dat verwacht mag worden dat zijn plannen nu zonder veel problemen de eindstreep halen.

    • Aertjan Grotenhuis