Beach Boy associatief verklankt

Theater: Brian Wilson. Gezien: 26/9 Korzo, Den Haag. Herhaling: 28/9 Korzo, Den Haag. Daarna tournee t/m 2/11

“Eigenlijk speel ik totdat mijn besef van tijd en ruimte door de muziek is overwoekerd,” vertelt 'Brian Wilson' de Amerikaanse tv-presentator Ed Sullivan op de vraag hoe het met zijn ouders gaat. Wilsons opmerking is een van de veelzeggendste in het programma dat muzikant Jacques Palincx en regisseur René Jagers hebben gemaakt over Brian Wilson, componist/arrangeur en voornaamste lid van de Beach Boys.

Brian Wilson heeft zich na het eerste succes van zijn surfsongs, in de jaren zestig, ontpopt tot een getroubleerde en excentrieke man. Wilson raakte verslaafd aan slaapmiddelen en andere drugs, verbleef jarenlang in bed, en woog in 1982, zoals de theatermakers laten weten, 152 kilo.

Met 'Brian Wilson' willen Palincx en Jagers met behulp van muziek, video-beelden, acteurs en dans iets vertellen over de figuur Wilson en hun waardering uiten voor zijn muziek. Dit wil niet zeggen dat Palincx' stukken op die van Wilson lijken. Al waaien er theremin-klanken voorbij en zijn er thema's van de Beach Boys geleend, deze soundtrack bij Wilsons leven klinkt heel wat kakofonischer. Soms komen de verschillende lijnen die de zeven muzikanten op onder meer cello, drums, gitaar en trombone uitzetten mooi samen, maar een deel blijft hangen in losse aanzetten.

'Brian Wilson' kent niet een echt verhaal, maar heeft een associatieve opbouw. Het eerste deel van de voorstelling is verreweg het beste, omdat daar de figuur van Ed Sullivan een bindend element vormt tussen de scènes. De situatieschetsen wisselen hier flitsend en de types die worden neergezet zijn verrassend.

Wegens artistieke onverenigbaarheid hebben de choreografen/dansers Leine en Roebana zich teruggetrokken uit de voorstelling. Alleen Tim Present danst nu als een pauzemuziekje tussen de scènes door. Door al die verschillende elementen, en het ontbreken van een verhaallijn verwordt 'Brian Wilson' in de loop van het stuk tot een willekeurig geheel.

    • Hester Carvalho