Wijnhandel: half miljard accijns terug

ROTTERDAM, 27 SEPT. De overheid moet circa een half miljard gulden aan teveel geheven wijnaccijns terugbetalen aan de Nederlandse wijnimporteurs. De wijnaccijns zoals die van 1989 tot 1993 heeft gegolden, is ten dele strijdig verklaard met regels van de Europese Unie.

Dat heeft de hoogste belastingrechter in accijnszaken, de Tariefcommissie in Amsterdam, vandaag bepaald in een zaak die de wijnimporteurs tegen het ministerie van Financiën hadden aangespannen. Daartoe hadden de importeurs bij de fiscus 90.000 bezwaarschriften ingediend. Kern van de uitspraak van de Tariefcommissie is dat de regels van de Europese Unie (EU) van een hogere orde zijn dan de wet die Financiën hanteerde. Volgens de EU-regels is een nationale wet die discrimineert tussen gelijksoortige buitenlandse en binnenlandse produkten ongeldig.

De Nederlandse wijnaccijns gold wel voor de uit druiven vervaardigde wijnen (die allemaal uit het buitenland komen) maar niet voor de uit noten en andere vruchten gemaakte wijn die in het binnenland wordt geproduceerd. Dat is verboden discriminatie, zo betoogden de wijnimporteurs voor de rechter. Vruchtenwijn is in hun ogen gelijksoortig aan druivenwijn zoals tafelwijn, champagne, sherry en vermout. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg had al eerder aangegeven dat er inderdaad van een verboden onderscheid sprake kon zijn, maar had de uitwerking van deze zaak overgelaten aan de Amsterdamse Tariefcommissie. Die moest nagaan of in de Nederlandse verhoudingen notenwijn inderdaad gelijksoortig is aan bijvoorbeeld tafelwijn of champagne. De Tariefcommissie is Vermeend vergaand tegemoet gekomen door te bepalen dat vruchtenwijn slechts gelijksoortig is aan tafelwijn, ten hoogste aan een 'appelation controllé'. Wat die wijnsoorten betreft deugde de oude accijnswetgeving dus niet en moeten de jarenlang geheven accijnzen worden terugbetaald. Vruchtenwijn is evenwel naar het oordeel van de Tariefcommissie wat anders dan een hoog geklasseerde wijn als een 'cru' of champagne en zeker anders dan sherry en vermout. Wat die wijnen betreft is de accijns dus terecht geheven. Toch loopt de schade die de schatkist lijdt door terug te betalen accijnzen op tot een dan een half miljard gulden. Er bestaat geen verplichting voor de importeurs hun onverwachte miljoenenmeevaller door te geven aan de consument.

    • Aertjan Grotenhuis