Wereldbank ziet rol private sector

WASHINGTON, 27 SEPT. De Wereldbank wil de rol van de particuliere sector in de ontwikkeling van arme landen verder versterken. Hiertoe is de interne organisatie van de bank aangepast.

Dit staat in het gisteren gepubliceerde verslag van de Wereldbank over het boekjaar 1995-1996. Uit het jaarverslag blijkt dat de Wereldbank met name actief is om de particuliere sector te betrekken bij investeringen in infrastructuur, waaronder energie- en watervoorziening.

De Wereldbank verstrekte in het op 30 juni afgesloten boekjaar voor 13,37 miljard dollar aan leningen, 700 miljoen meer dan het jaar ervoor. Daarnaast werd via IDA (het 'loket' voor de armste landen) 5,88 miljard dollar aan zachte leningen verstrekt, 181 miljoen dollar meer dan in het jaar ervoor.

Van het totale bedrag aan leningen van ruim 19 miljard dollar ging ruim de helft naar de amrste landen (waar het jaarinkomen per hoofd van de bevolking lager is dan 765 dollar). Ongeveer een derde van de leningen was direct gericht op de armen. Voor IDA was dit 63 procent, wat 11 procent meer is dan het jaar ervoor.