Vrouwen vaker maar korter in auto

DEN HAAG, 27 SEPT. Het aantal auto's neemt nog steeds sneller toe dan de bevolking. Sinds 1950 is het gebruik van de auto verdertigvoudigd, dat van het openbaar vervoer verdubbeld.

Dat staat in 'Auto's in Nederland'. In dit gisteren gepresenteerde boek heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) alle binnen het bureau beschikbare statistische cijfers over de auto opnieuw op een rij gezet. “De maatschappelijke discussie over de effecten van de auto duurt onverminderd voort. De discussie wint aan overtuiging door een cijfermatige onderbouwing”, aldus het CBS.

Uit het boek blijkt:Nederland telde in 1995 ruim 5,6 miljoen auto's, ruim één auto op elke drie bewoners. In 1960 ging het nog om 46 auto's per duizend inwoners. Dit autopark vergrijst. Meer dan de helft van de auto's is zes jaar of ouder. Tweederde van alle auto's is tweedehands aangeschaft. Daalde in de jaren tachtig het aantal auto's dat op benzine rijdt van 90 tot nog geen 80 procent, nu neemt dat weer toe. Het aandeel auto's op lpg is teruggelopen tot zeven procent, bijna de helft van het lpg-aandeel in 1985. Er komen steeds meer dure, zware auto's. Het gemiddelde gewicht van de auto steeg de afgelopen vijftien jaar van 900 naar 960 kilo. Een nieuwe auto kost nu gemiddeld 33.000 gulden. Wit en rood zijn favoriete kleuren. Steeds meer ouderen en vrouwen rijden auto. In 1985 was 8 procent van de autobezitters 65 jaar of ouder, in 1995 11 procent. De afgelopen tien jaar nam het aantal kilometers waarbij vrouwen achter het stuur zaten met bijna 60 procent toe, bij mannen ging het om een toename met een kwart. De vrouwen hebben de mannen echter nog lang niet ingehaald. Mannen besturen twee keer zo vaak de auto en leggen driemaal zoveel kilometers af. De autodichtheid is het hoogst onder mannen tussen 50 en 65 jaar: 78 procent bezit er één. Bij vrouwen is het hoogste bezitspercentage 43, in de leeftijdscategorie dertig- tot veertigjarigen. Mannen met een auto rijden gemiddeld zesduizend kilometer meer dan vrouwen met een auto en evenveel korte als lange afstanden. Bij vrouwen bestaat tweederde van de autoritten uit korte afstanden (maximaal 7,5 kilometer). Een kwart van de huishoudens heeft geen auto. Hoe hoger het inkomen, des te meer er gereden wordt. De hoogste inkomenscategorie (53.000 gulden en meer) rijdt jaarlijks twee keer zoveel (24.000 kilometer) als mensen uit de laagste inkomenscategorie. Die laatste categorie rijdt verhoudingsgewijs meer korte afstanden. De auto slokt bijna 10 procent van het gezinsbudget op. Het totale verharde wegennet nam sinds 1970 met bijna de helft toe tot 113.350 kilometer. Maar Nederland ligt niet vol met asfalt: niet meer dan 1,6 procent van de totale oppervlakte, ongeveer 650 vierkante kilometer, wordt door wegen in beslag genomen. Ruim driekwart van alle reizigerskilometers wordt in de auto afgelegd. Zo'n 60 procent van de verplaatsingen per auto is korter dan 7,5 kilometer. De gemiddelde snelheid van auto's is 44 kilometer per uur. Per dag wordt 1,2 uur in de auto gereden; gemiddeld staan auto's dus 57 minuten van elk uur geparkeerd. Als er wordt gereden, is de gemiddelde bezetting 1,7 personen. Op werkdagen 1,5, op zaterdag 2,16, op zondag 2,26, in de vakanties 3,0. In het woon-werkverkeer is de gemiddelde reisafstand zo'n 16 kilometer per dag. Het percentage mensen dat met de auto naar het werk gaat groeit nog steeds. Ging het in 1975 nog om zo'n 40 procent, nu is het meer dan de helft. Van de autokilometers in het woon-werkverkeer is in ruim 80 procent van de gevallen de bestuurder de enige inzittende, een bezetting van 1,27 persoon. Eenderde van de mensen die op minder dan vijf kilometer van het werk wonen, neemt de auto. Het kabinet wil de groei van de automobiliteit beperken tot 35 procent in 2010, ten opzichte van 1986. Deze mobiliteitsgroei was echter al in 1993 een feit. De verkeersintensiteit op het hoofdwegennet is de afgelopen tien jaar met de helft toegenomen. Het gemiddeld aantal files per dag nam toe van 14 in 1983 tot 41 in 1995, waarvan 24 in de spits. Het aantal 'filebewoners' in de spits bedraagt zo'n 33.000 autorijders per dag.