Voedingsbond FNV stelt voorwaarden aan fusie

DEN HAAG, 27 SEPT. De Voedingsbond FNV stelt voorwaarden aan de fusie met drie andere FNV-bonden. Dit bleek gisteren tijdens een vergadering van de bondsraad, het hoogste besluitvormingsorgaan van de bond.

Uitkeringsgerechtigden moeten volgens de bondsraad een stem krijgen in de besluitvorming binnen de nieuwe bond. Onder de 65.000 leden van de Voedingsbond FNV bevinden zich veertienduizend uitkeringsgerechtigden, waarvan er negenduizend zijn vertegenwoordigd in de bondsraad via een eigen vakgroep. Deze vakgroep uitkeringsgerechtigden bepaalt het bondsbeleid op dezelfde wijze mee als de overige zes vakgroepen (onder andere: zuivel, vlees, suiker). Binnen de nieuwe marktbond zal de inspraak van uitkeringsgerechtigden op soortgelijke wijze dienen te geschieden, aldus de bondsraad gisteren.

Verder stelde het hoogste besluitvormende college van de Voedingsbond de eis dat er een “kolommenstructuur” komt met korte lijnen tussen leden en bestuur, zoals dat bij de huidige vakgroepen binnen de Voedingsbond het geval is. De nieuw te vormen “bedrijfskolommen” moeten autonoom zijn in het goedkeuren van CAO-resultaten. De Voedingsbond claimt hiermee handhaving van de huidige autonomie, die het heeft in FNV-verband. Het bestuur van de nieuw te vormen bond mag het bestuur van de vakgroepenkolom niet overrulen.

Het dagelijks bestuur onder voorzitterschap van P. Andela kreeg wel een mandaat om gesprekken aan te gaan met de Industriebond-, de Vervoersbond- en de Dienstenbond FNV over de vorming van een nieuwe megabond. Anders dan bij de andere drie bonden was er bij de Voedingsbond echter sprake van verdeeldheid. Van de 63 aanwezige bondsraadsleden stemden er uiteindelijk 46 voor fusie en tien tegen, terwijl zeven bondsraadsleden zich van stemming onthielden. Het is de bedoeling dat de fusie op 1 januari 1998 plaatsvindt.