Van Traa kritiseert uitblijven maatregelen na enquête

DEN HAAG, 27 SEPT. D66-minister Sorgdrager (Justitie) en VVD-minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) nemen onvoldoende maatregelen om het gezag van de politie en het openbaar ministerie te herstellen.

Dit heeft het Tweede-Kamerlid M. van Traa (PvdA), oud-voorzitter van de enquêtecommissie die de IRT-affaire onderzocht, gisteren gezegd in een persoonlijke reactie op het 'plan van aanpak' dat beide bewindslieden woensdag naar de Tweede Kamer stuurden.

Volgens Van Traa is het standpunt van zijn commissie steeds geweest dat het vertrek van één procureur-generaal (Van Randwijck) onvoldoende is. Dat standpunt is door de regering in het debat met de Tweede Kamer overgenomen. De houding van het kabinet is volgens hem echter veranderd. Daarmee blijft het oordeel van de commissie liggen, zo constateerde Van Traa gisteren.

De ministers Sorgdrager en Dijkstal lieten de Kamer woensdag weten af te zien van disciplinaire maatregelen tegen leden van het Openbaar Ministerie die in de rapporten van de commissie-Van Traa en de rijksrecherche fel werden bekritiseerd. Zij vinden het wel wenselijk dat een aantal officieren van justitie wordt overgeplaatst.

Van Traa verwerpt het standpunt van de ministers dat de IRT-commissie alleen het organisatorisch falen van politie en Openbaar Ministerie heeft onderzocht en niet gericht was op het handelen van individuele personen. “We hebben fouten geconstateerd in de organisatie, maar daarvoor zijn altijd personen verantwoordelijk.” Het Kamerlid wilde geen namen noemen van personen tegen wie mogelijk disciplinaire maatregelen moeten worden genomen.

Sorgdrager en Dijkstal stellen dat het ambtenarenrecht het moeilijk maakt om individuele ambtenaren verantwoordelijk te stellen voor de 'crisis in de opsporing' die de commissie-Van Traa in februari vaststelde. Maar volgens Van Traa schermen de ministers te veel met juridische argumenten. Hij zegt dat onvoldoende is onderzocht “hoe ver je kunt gaan bij de ambtenarenrechter”. Hij benadrukt dat vooral aan de top grote fouten zijn gemaakt. Van Traa: “Verantwoordelijkheid loopt van boven, van de vergadering van procureurs-generaals, naar beneden. Ik mis in het plan van aanpak een beoordeling van de gedragingen van de hoofdpersonen.”

Van Traa mist ook een ruimhartige erkenning dat er grote fouten zijn gemaakt door politie en justitie in de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Volgens de PvdA'er is ook zo'n mea culpa noodzakelijk voor het herstel van het vertrouwen van het publiek in justitie en politie.

De oppositiepartijen CDA en GroenLinks lieten gisteren weten geen genoegen te nemen met het uitblijven van hardere maatregelen. Ook de RPF is ontevreden over het “magere resultaat”.

De Tweede-Kamerfracties van de regeringspartijen PvdA, VVD en D66 geven volgende week dinsdag een reactie op het plan van aanpak van Sorgdrager en Dijkstal. De christelijke politiebond ACP neomt het “a-sociaal” dat de politiek blijft roepen om het brandmerken van personen.