Tweede Kamer tegen veiling van etherfrequenties

DEN HAAG, 27 SEPT. De meerderheid in de Tweede Kamer is tegen een veiling van etherfrequenties voor radio-uitzendingen zonder dat eerst een onderzoek is gehouden. Volgens voorstellen van staatssecretaris Nuis (Media) staat die veiling nu gepland in maart volgend jaar.

Nuis stelt in de liberalisering van de Mediawet voor om frequenties voor commerciële radiostations te veilen. Voor een periode van vijf jaar kan dan een frequentie op de radio worden gekocht.

Om ongewenste concentraties te voorkomen, zal niet worden toegestaan dat partijen meerdere frequenties in bezit zullen hebben.

De Kamer heeft bij Nuis al eerder aangedrongen op een onderzoek alvorens tot een veiling van radiofrequenties wordt overgegaan. Dat is tot op heden niet gebeurd.

De PvdA bepleit dat de publieke omroepen op hun verantwoordelijkheid gewezen worden als het gaat om de programmering op de radio, in plaats van commerciële radiostations de leemte te laten opvullen waar de publieke omroep faalt.

De veiling van omroeplicenties staat de fractie van D66 tegen. “Op de schaarstemarkt is een veiling niet een geëigend instrument, omdat de vraag het aanbod sterk overtreft. De bedragen zullen worden opgeschroefd”, aldus D66. De VVD vindt dat er bij een veiling van frequenties “een beperkte sturing” zal moeten zijn waarbij het type programmering een rol zou moeten spelen.

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer staan in principe positief tegenover de plannen van Nuis om de kabelexploitanten te verplichten de kijkers een beperkt basispakket aan te bieden tegen een redelijke prijs. Nuis wil de omvang van het pakket bepalen op twaalf publieke zenders uit binnen- en buitenland. Hij gaat in het wetsvoorstel uit van een basispakket dat verplicht door de kabelexploitanten wordt doorgegeven. Dat zal in ieder geval moeten bestaan uit de drie Nederlandse en de twee Belgische publieke zenders en zes andere Europese publieke kanalen.

De fracties van de PvdA en de VVD vinden de eis van elf tot dertien publieke tv-programma's en veertien tot zestien radioprogramma's wel wat te overdadig. Wat er in moet regelt zichzelf wel, denken zij. Ook D66 is tegen een verplichting wat er naast de Nederlandse publieke omroepen in het basispakket wordt opgenomen.

Het CDA wil bij wet afdwingen dat er op de kabel een uitgebreid pakket aan publieke televisie-uitzendingen komt, zowel van Nederlandse als buitenlandse herkomst.