Rekenkamer: ziekenfonds kan goedkoper

DEN HAAG, 27 SEPT. Ziekenfondsen met een goede interne organisatie slagen er beter in om een deel van de kosten te verhalen op particuliere schadeverzekeraars. Een betere uitvoering van het zogeheten verhaalsrecht zou jaarlijks ten minste twintig miljoen gulden extra kunnen opleveren voor de Algemene Kas. Dit staat in een rapport van de Rekenkamer.