Ramsj kinderboeken

Ienne Biemans: Mijn naam is Ka. Ik denk dat ik besta. Querido 1985. Van ƒ 19,90 voor ƒ 8,95. De Slegte. Vanaf 4 jaar.

Nieuwe versjes, waarin via klank, ritme en beweging de echo van de oude bakerrijmen hoorbaar is. Vol geheimzinnigheid en net niet grijpbare logica, mooi vloeiend van taal. Mance Post volgt de kronkelwegen van de dichteres met een zacht tekenpotlood.

    • Bregje Boonstra