Raad van State: aanscherping begrip voorkennis

ROTTERDAM, 27 SEPT. De Raad van State, het belangrijkste adviescollege van de regering, heeft in grote lijnen ingestemd met het wijzigingsvoortel voor de wet tegen de effectenhandel met misbruik van voorwetenschap. De Raad van State wil alleen een aanscherping van het begrip voorkennis, die volgens het wetsvoorstel “enigerlei invloed heeft op de koers van effecten”.

Dit blijkt volgens betrouwbare bronnen uit het advies dat is verstrekt aan het ministerie van Financiën. De passage over voorkennis is tevens de meest omstreden in het concept-wetsvoorstel van Financiën, waarover onder werkgevers en in financieel strafrecht gespecialiseerde advocaten zich zeer negatief hebben uitgelaten. Ingewijden gaan ervan uit dat bij de consultatie door Financiën van verschillende betrokkenen dit aspect ook de meeste discussie zal opleveren.

MInister Zalm van Financiën wil de wet wijzigen om misbruik van voorwetenschap bij de handel in effecten makkelijker te kunnen aanpakken. De directe aanleiding voor het wetsvoorstel is de HCS-zaak, waarin de verdachten uiteindelijk in hoger beroep zijn vrijgesproken. Na de voorgenomen wijzingen van de Wet Toezicht Effectenverkeer (WTE) is het voor het openbaar ministerie eenvoudiger om aan te tonen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan deze vorm van beursfraude.

Volgens het nieuwe wetsvoorstel is iemand ook strafbaar als hij handelt met voorkennis zonder dat hij voordeel geniet uit de transacties op de beurs. Waar in de huidige wet nog sprake is vertrouwelijke informatie, spreekt de nieuwe wet van “niet-openbare” informatie. In de HCS-zaak had de Hoge Raad het vertrouwelijkheidsvereiste al behoorlijk opgerekt. Bovendien is uit de nieuwe wet het vereiste verdwenen dat iemand moet weten dat in welke richting de koers zich zal gaan bewegen. Als de wet in de huidige vorm van kracht wordt volstaat dat er sprake moet zijn van informatie “die enigerlei invloed zou kunnen hebben op de koers van effecten”.

De advocaat mr. D. Doorenbos (Wladimiroff & Spong), raadsman van een van de verdachten in de HCS-zaak, noemde dit onlangs “het meest schokkende van het wetsvoorstel” dat hij in zijn geheel betitelde als “dat wanprodukt van Financiën”. Het schokkende is volgens Doorenbos dat dit betekent dat je niet kunt handelen als je informatie beschikt. “Iedereen die goed geïnformeerd is, het management van elke beursgenoteerde onderneming, zit straks in de gevarenzone. Privé-effectenbezit van bestuurders ban je hiermee uit”, zei hij.

Bestuursvoorziter C. van Lede van Akzo Nobel liet onlangs weten dat Nederland met deze wet ernstig uit de pas loopt bij de rest van Europa en wil dat “enigerlei invloed” wordt vervangen door “aanmerkelijke invloed”, omdat het voor managers nagenoeg onmogelijk is om dan nog aandelenopties uit te oefenen.