Nieuwe Waterweg

Foto: In de Nieuwe Waterweg wordt volop gewerkt aan de voltooiing van de stormvloedkering. De twee vakwerkarmen worden grondig behandeld tegen roestvorming. De kering wordt in het najaar 1997 opgeleverd. De beslissing 'wel of niet sluiten' wordt straks genomen door het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS).

Dat systeem beslaat 4.000 pagina's aan programmatuur die zijn vertaald naar een Stratus Continuum 610 computer in het bedieningsgebouw aan de noordzijde van de kering. Iedere tien minuten toetst het de voorspelde situatie aan een lijst vooraf gestelde sluitingscriteria. Daartoe heeft Rijkswaterstaat de gegevens van 5.600 stormen verzameld, en per storm tien varianten ingevoerd.

Behalve over de Stormvloedkering Nieuwe Waterweg beslist BOS ook over het sluiten van de Hartelkering en de Hartelsluizen onder Vlaardingen. Als die dicht moeten, rekent het programma eerst uit wat daarvan de consequentie is voor het waterpeil in Rotterdam en Dortrecht. Is de verlaging onvoldoende, gaat ook de Waterweg dicht. (Foto Bas Czerwinski)