Nieuwe verkiezingen in Japan

TOKIO, 27 SEPT. De Japanse premier, Ryutaro Hashimoto, heeft vandaag het parlement ontbonden. Verkiezingen zullen worden gehouden op 20 oktober aanstaande waarna het nieuwe Lagerhuis de volgende premier uit zijn midden zal kiezen.

Premier Hashimoto moest uiterlijk juli 1997 nieuwe verkiezingen uitschrijven, maar heeft gekozen voor een eerdere datum waarbij hij kan profiteren van zijn momenteel grote populariteit. Hashimoto is als voorzitter van zijn Liberaal-Democratische Partij (LDP) kandidaat voor een nieuwe termijn als premier. Bij latere verkiezingen zou hij nadeel ondervinden van een impopulaire maatregel waartoe zijn huidige regering eerder heeft besloten: Een verhoging van de BTW met 2 procent per 1 april 1997.

De LDP hoopt met de huidige populariteit bij de komende verkiezingen de meerderheid terug te winnen die zij in 1993 voor het eerst sinds 38 jaar verloor. Ook de oppositiepartij Shinshinto heeft echter hoog ingezet en eveneens meegedeeld de meerderheid te willen veroveren, ondanks een veel lagere populariteit in de opiniepeilingen dan de LDP. De Shinshinto is voortgekomen uit de coalitie die in 1993 een einde maakte aan de regeringsmacht van de LDP maar vervolgens aan interne verdeeldheid ten onder ging. De derde partij die een macht van betekenis wil gaan vormen is de Democratisch Partij, die momenteel in oprichting is. Deze partij wil een vijfde van de Lagerhuiszetels veroveren en zou bij succes doorslaggevend kunnen worden bij de vorming van een coalitieregering. De komende verkiezingen zullen de eerste verkiezingen zijn volgens een nieuw stelsel dat naar verwachting nadelig zal zijn voor kleine partijen. Tot dusver werden politici gekozen in districten met meerdere zetels. Van de 500 leden van het nieuwe Lagerhuis zullen er echter 300 worden gekozen in evenzovele districten waar kleine partijen dus moeite zullen hebben tegen het geweld van de grote partijen op te boksen.