Mondriaan Stichting geeft 18 subsidies

AMSTERDAM, 27 SEPT. De Mondriaan Stichting zal in 1997 veertien kunstenaarsinitiatieven financieel ondersteunen. In totaal gaat het om een bijdrage van 1.1 miljoen gulden, die over perioden van een of twee jaar aan deze organisaties wordt uitgekeerd. Voor 1996 werd hetzelfde bedrag gereserveerd voor 18 initiatieven, “broedplaatsen voor onderzoek en experiment met een springplankfunctie voor aankomende kunstenaars”, aldus de Mondriaan Stichting.

De nieuwe subsidiënten zijn de Stichting HEDAH in Maastricht en Stichting Filmstad in Den Haag. Filmstad krijgt een een jaarlijkse bijdrage voor de onderdelen Filmlab en Stimuleringsblik, omdat deze ook voor de ontwikkeling van de beeldende kunst van betekenis worden geacht, aldus de stichting.

De andere subsidiënten zijn Stichting Archief, Den Haag, Stichting Artis, Den Bosch, De Vaalserberg, Rotterdam, Stichting Utrechtse Beeldende Kunst, Stichting Hooghuis, Arnhem, het Instituut voor Betaalbare Waanzin en de Stichting Kunstruimte Kampen. Zij allen komen voor één jaar in aanmerking, terwijl de vijf navolgende instellingen voor twee jaar worden ondersteund: P.A.R.K. 4DTV, Amsterdam, De Fabriek, Eindhoven, C.W. Duende U.A., Rotterdam, Casco, Utrecht en W139 in Amsterdam.

Omdat de V2 Organisatie in Rotterdam en Lokaal 01 in Breda de eerstkomende vier jaar rechtstreeks door het ministerie van OC en W worden gesubsideerd, krijgen zij geen subsidie van de Mondriaan Stichting meer. De straks vrijgekomen gelden gaan naar de eerder genoemde collega-initiatieven.