KNP BT op zoek naar partner voor papierdivisie

ROTTERDAM, 27 SEPT. Het concern KNP BT (verpakkingen, distributie, papier) zoekt een partner voor zijn papierdivisie KNP Leykam, die een van de grootste papierproducenten van Europa is. KNP BT is eventueel bereid om genoegen te nemen met een minderheidsbelang in de papierdivisie, die daarmee niet langer als een kernactiviteit wordt beschouwd. KNP BT heeft dit bekendgemaakt.

Bestuursvoorzitter F. de Wit heeft vanmorgen op een bijeenkomst met analisten aangegeven dat KNP BT bij KNP Leykam “een defensieve positie zal innemen”. Dit betekent dat er in de papiergroep geen investeringen worden gedaan boven de al toegezegde 1,2 miljard gulden. “Dit opent de deur voor mogelijke fusie-plannen als deze plannen de concurrentiekracht van KNP Leykam kunnen versterken”, zei De Wit.

De Wit heeft tegenover de analisten een strategie ontvouwd die erop is gericht om de opbrengst voor de aandeelhouders te vergroten, de zogeheten shareholders value. Sinds de fusie van de ondernemingen KNP, BT en VRG in 1992 is het aandeel van KNP BT achtergebleven bij de gemiddelde koersstijging van de aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs. De beleggers hebben daardoor niet de waardevermeerdering van hun investeringen die hen bij de fusie destijds is beloofd.

Voor de vergroting van het rendement kiest KNP BT nadrukkelijk voor de activiteiten die de hoogste winst beloven. “De meest aantrekkelijke groei en opbrengst is te verwachten van onze distributie-activiteiten, gevolgd door onze verpakkingsactiviteiten”, zei De WiT. KNP BT verwacht dat KNP Leykam voorlopig niet zal bijdragen aan de vergroting van de opbrengst voor de aandeelhouders.

KNP Leykam is de grootste producent in Europa van houtvrij gestreken papier, een hoogwaardige papiersoort, met een marktaandeel van 15 procent. Met een omzet van 3,2 miljard gulden is de papierdivisie goed voor een kwart van de totale omzet van KNP BT. De resultaten van KNP Leykam vormen volgens De Wit echter “een grote teleurstelling”, vooral als gevolg van de diepe recessie op de papiermarkt. De papiersector is door het gebruik van grote en peperdure machines bovendien zeer kapitaalintensief, waardoor veel eigen vermogen nodig is.