Gezinsraad wenst nieuw gezinsrecht

DEN HAAG, 27 SEPT. De rechtspositie van kinderen in alternatieve gezinssituaties moet worden versterkt. Het gezinsrecht is daarom aan vernieuwing toe. Voor iemand die een kind als zijn eigen kind beschouwt en ook het gezag uitoefent, moet het complete pakket van ouderlijke rechten en plichten gelden.

Dit schrijft de Nederlandse Gezinsraad in de publicatie Nieuw gezinsrecht, een rapport over ouderschap en partnerschap. Het rapport, dat 2 oktober gepresenteerd wordt, is een reactie op de wetsvoorstellen inzake het personen- en familierecht die bij het parlement in behandeling zijn.

De Raad constateert dat juridisch ouderschap aan kinderen en ouders de beste juridische bescherming biedt. De plichten die ouders in zogenoemde traditionele leefvormen hebben, gelden namelijk niet altijd voor andere ouders. De Raad geeft als voorbeeld de leefsituatie van twee lesbische vrouwen die samen een kind hebben.

Onder het huidige recht is de kring van personen die juridisch ouder van een kind kunnen worden, beperkt tot de vrouw uit wie het kind is geboren, de man die met deze vrouw is getrouwd of het kind erkent en het echtpaar dat een kind adopteert. De Gezinsraad pleit ervoor deze kring van personen uit te breiden.

Het ontstaan van juridisch ouderschap onder het huidige recht blijft in dat geval ongewijzigd. Maar daarnaast moet juridisch ouderschap mogelijk zijn voor een niet-biologische ouder, mits deze al is belast met het gezag of de voogdij, aldus de Gezinsraad. Een dergelijk nieuw gezinsrecht moet zowel kinderen als volwassenen die in alternatieve leefvormen leven, volledig gelijk stellen aan hen die in traditionele gezinsvormen leven.

De stichting Vrienden van de Gay Krant zegt in een reactie “zeer verheugd” te zijn met de aanbeveling van de Gezinsraad. Volgens de organisatie is de “gelijkstelling van homo- en heterorelaties” daarmee een stapje dichterbij gekomen.