Getroffen dienst werkt 'normaal'

ROTTERDAM, 27 SEPT. Het district Zuid van de Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Noord-Holland zal haar normale taken blijven uitvoeren. Het verlies van 23 van de 36 medewerkers bij de vliegramp met de Dakota wordt volledig opgevangen door het overige personeel en uitzendkrachten.

Volgens J. Bijkerk, hoofd van het district Midden, zal het verkeer op water noch weg hinder ondervinden. De tien bruggen en de sluis in het gebied van de Noordzee tot Het Gooi zullen normaal worden bediend. Ook zal het personeel van Zuid de baanvakken minimaal één keer per dag controleren. Onderhoud aan verkeerslichten, wegwijzers en verlichting blijft gehandhaafd. De werkzaamheden zijn in elk geval voor de komende tien dagen veilig gesteld.

“Hoe we de zaken op middellange- en lange termijn regelen, zijn zorgen voor later”, laat Bijkerk weten. “Voorlopig kunnen we het met onze eigen mensen af en met uitzendkrachten die vaker voor ons hebben gewerkt. Om hulp van buiten hebben we vooralsnog niet hoeven vragen.”

Bij noodgevallen kan het waarnemend hoofd ook nog een beroep doen op de mensen van zijn eigen district Midden. “Als het moet, is er binnen een uur een team van mijn eigen mensen aanwezig.” Omliggende provincies hebben reeds hun hulp aangeboden. Bij de Dienst Wegen Verkeer Vervoer van de provincie Utrecht zijn nog geen verzoeken om assistentie binnen gekomen.

Problematischer is de vervanging van de staf. Bij de ramp met de Dakota is alle kantoorpersoneel van Zuid omgekomen. Het personeel van het district Midden is momenteel over beide plaatsen verdeeld.

“Onze eerste zorg gaat uit naar de nabestaanden en de lopende zaken die echt doorgang moeten hebben”, zegt Bijkerk.