Geteisterd gebied?

Waar haalt iemand van de Stichting Natuur en Milieu het recht vandaag om te verklaren dat ik (48 Kosten Eenheden, in de polder langs de Kaagbaan) in een 'geteisterd gebied' woon (23 september). Dat bepalen we in een vrij land graag zelf. En dat terwijl Schiphol mij en mijn medebewoners een perfecte planologische bescherming biedt tegen nieuwbouw en de daarbij behorende overlast van wegverkeer, verkeersgeluid e.d.

Het wordt veel van de bewoners van de zone rondom Schiphol tot een toenemende ergernis dat beroepsmatige klagers het alleenrecht kunnen claimen als het over geluidshinder van anderen gaat. De onzekerheid in het gebied komt waarschijnlijk meer voort uit de vrees voor mogelijke impulsieve reacties van de politiek op de ongelegitimeerde standpunten van special interest groups als Milieudefensie en Natuur en Milieu, dan uit de plannen van de Luchthaven zelf.

    • Ir. F.M.M. van Iersel