Geen herkeuring silicose-uitkering

MAASTRICHT, 27 SEPT. Oud-mijnwerkers die op medische gronden zijn afgewezen voor de eenmalige silicose-uitkering van 20.000 gulden, hoeven niet massaal te worden herkeurd. De rechtbank in Maastricht vindt dat de methode die longartsen hanteerden om na te gaan welke aanvragers werden gehinderd door een silicose-aandoening, voldoende uitsluitsel geeft.