Fiscus int half miljard door aanpak fraude

DEN HAAG, 27 SEPT. Bestrijding van belastingfraude levert volgens staatssecretaris Vermeend (Financiën) de komende jaren een half miljard gulden per jaar op. Om dit bedrag te bereiken is het noodzakelijk dat fraude op Europees niveau preventief wordt bestreden. De maatregelen kosten jaarlijks circa honderd miljoen gulden.

De Tweede Kamer stemt in met de aanpak van de staatssecretaris, zo bleek gisteren tijdens overleg over Vermeends nota 'bestrijding van misbruik van de belasting- en douanewetgeving'. Eenvoudiger wetgeving en een vergroting van de zichtbaarheid van fraudebestrijding moeten voor extra inkomsten zorgen bij loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en accijnzen.

Vermeend gelooft dat door 'Europeanisering' andere fraudepatronen ontstaan waardoor fraudebestrijding op nationaal niveau “tekort schiet”. De staatssecretaris zet sterk in op preventieve fraudebestrijding, boven repressieve maatregelen. Zo wil hij de Belastingdienst in een vroege fase betrekken bij wetsontwerpen waar fraude een rol kan spelen. “En aangezien steeds meer wetten uit Brussel komen, moet de Belastingdienst vooral Europese wetgeving op fraudegevoeligheid worden geredigeerd en getoetst.” Volgens de bewindsman zijn fraudepatronen de afgelopen tien jaar ingrijpend veranderd, maar is de bestrijding ervan meegegroeid. De komende jaren zal deze vooral op het vlak van de informatietechnologie plaatsvinden. Eenerzijds biedt de elektronische snelweg volgens Vermeend ongekende mogelijkheden aan fraudeurs, omdat “tijd en plaats niet langer relevante elementen zijn”. De technische mogelijkheden bieden anderzijds ook de bestrijders van misbruik kansen, omdat bij voorbeeld gegevens snel met elkaar kunnen worden vergeleken. Controleerde de Belastingdienst voorheen één op de veertig ondernemingen, inmiddels is dat opgelopen tot één op vijf. De verhouding tussen opbrengst en kosten van fraudebestrijding is daarbij gedaald. Aanvankelijk gold de vuistregel dat elke extra gulden aan fraudebestrijding tien belasting-guldens meer opleverde. De komende jaren is die verhouding één op vijf.

“Fraudebestrijding hoeft niet noodzakelijk kostendekkend te zijn”, zei Vermeend gisteren. Belangrijker is dat het rechtsgevoel van de burger niet in het geding komt, omdat om hen heen straffeloos wordt gefraudeerd.