Europol bestrijdt kindermisbruik

DUBLIN, 27 sept. De toekomstige Europese politiële dienst Europol gaat zich ook richten op de bestrijding van seksueel misbruik van kinderen en de handel in kinderporno. Dat zijn de ministers van justitie en binnenlandse zaken van de landen van de Europese Unie gisteren in Dublin overeengekomen. De 15 EU-landen hadden eerder al besloten dat Europol zich zal bezighouden met de bestrijding van de internationale drugshandel, de smokkel van nucleair materiaal, autodiefstal en mensenhandel.

De uitbreiding van de bevoegdheden van Europol is een rechtstreeks gevolg van de zedenzaak Dutroux die in België aan het licht is gekomen, beklemtoonden de Belgische minister De Clerk en zijn Nederlandse collega Sordrager. “Kennelijk is deze Belgische zaak nodig geweest om iedereen wakker te schudden en een doorbraak te forceren in de Europese samenwerking op het gebied van politie en justitie”, zei Sorgdrager na afloop van de bijeenkomst. “Men is zo geschokt dat men nu wel inziet dat internationale samenwerking noodzakelijk is om de internationale criminaliteit te bestrijden.”

De politie-inlichtingendienst Europol wacht nog altijd op de officiële oprichting. Ondanks het Europese overleg dat al enkele jaren voortkabbelt is Europol, in Den Haag gevestigd, niet meer dan een kantoor waar de politiële diensten van de EU-landen kantoor houden. Het gezamenlijk analyseren van gegevens over de misdaad is er niet bij, zolang het verdrag van Europol nog niet is geratificeerd door de parlementen van de EU-landen. Alleen de drugseenheid EDU werkt op dit moment aan de internationale opsporing van de handel in verdovende middelen.

Minister Sorgdrager, die vanaf januari een half jaar voorzitter is van het Europese justitie-overleg, hoopt dat de lidstaten het verdrag voor het einde van 1997 ratificeren, zodat de organisatie daadwerkelijk aan de slag kan.

De Belgische minister De Clerk deed gisteren voorstellen voor een harmonisatie van de Europese strafwetgeving om zaken als kindermisbruik beter te kunnen bestrijden. Hij vond echter weinig bijval. Minister Sorgdrager merkte op dat de EU-landen eerst eens naar hun eigen wetgeving inzake kindermisbruik moeten kijken, alvorens kan worden gesproken over een harmonisatie van die wetgeving. Zij constateerde dat er nog steeds landen zijn in Europa, zoals Italië, waar het misbruiken van kinderen niet strafbaar is gesteld. De wet daarvoor is inmiddels in voorbereiding.

De ministers van justitie bereikten in de Ierse hoofdstad ook overeenstemming over de uitwisseling van politiemensen die zich specialiseren op onderzoeksterreinen als prostitutie, kindermisbruik en mensenhandel.

    • Rob Schoof