Europa eens over bio-ethiek

STRAATSBURG, 27 SEPT. De parlementaire assemblee van de Raad van Europa heeft donderdag een verdrag aangenomen over medische ethiek. Het verdrag, waarover zes jaar is onderhandeld, geeft ondermeer richtlijnen over de grenzen van genetische manipulatie, reageerbuisbevruchting en medische zorg voor wilsonbekwamen.

Het verdrag moet nog goedgekeurd worden door het uitvoerend comité van de Raad, die in 1949 werd opgericht om samenwerking op het gebied van democratie en mensenrechten te bevorderen. Het verdrag treedt in werking als het door de parlementen van ten minste vijf van de 39 aangesloten landen is geratificeerd. Het laatste jaar hebben vooral Duitse onderhandelaars aangedrongen op strengere richtlijnen in het rapport, daarbij in herinnering roepend waartoe ideeën over genetische superioriteit en medische experimenten op mensen tijden de Tweede Wereldoorlog hebben geleid. Eerder hielden de Duitsers het verdrag tegen omdat vooral de paragrafen over experimenten met menselijke embryo's en medisch onderzoek van geestelijk gehandicapten te zwak zouden zijn.