Duurder pintje voor EMU

BRUSSEL, 27 SEPT. De Belgische regering heeft de begroting voor volgend jaar, die het land moet kwalificeren voor de Economische en Monetaire Unie, bijna rond. De regering wil voor 82 miljard frank (4,5 miljard gulden) aan maatregelen nemen. Daarmee zou het financieringstekort net onder de 3 procent van het bruto binnenlandse produkt zakken: één van de voorwaarden voor deelname aan de Europese muntunie.

De Belgische regering rekent op zo'n 14 miljard frank aan extra indirecte belastinginkomsten. Zo gaat de accijns op benzine twee keer met 1 frank omhoog, een pakje sigaretten wordt 7 frank duurder, de prijs van een fles sterke drank stijgt met 12 frank en een pintje zal 1 frank duurder worden. Per definitie een gevoelig onderwerp in België. Die laatste extra heffing is ook zeer tegen de zin van de Belgische bierbrouwers, die gisteren bij de presentatie van de (met 2 procent gedaalde) produktiecijfers over 1995 juist pleitten voor een verlaging van accijnzen op bier.

De regering rekent voorts op zo'n 4 miljard aan extra inkomsten van werkgevers. Zij moeten een sociale bijdrage gaan betalen voor bedrijfswagens, die voortaan worden beschouwd als loon. Ook banken worden extra aangeslagen: zij moeten omzetbelasting gaan betalen op winst uit spaarrekeningen. In de kinderbijslag wordt een leeftijdstoeslag die ouders tot nu toe krijgen op het moment dat hun kind zestien wordt, voortaan twee jaar later uitgekeerd.

De eigen bijdrage bij ziekenhuisopname wil de regering verhogen van 1000 naar 1500 frank en artsenhonoraria zullen minder snel stijgen. Na moeizame onderhandelingen is ook een compromis bereikt over de pensioenen. Tegen het jaar 2010 moeten vrouwen even lang werken als mannen om voor hetzelfde pensioen in aanmerking te komen. In ruil krijgt iedereen die vijftien jaar heeft gewerkt, vol- of deeltijds, een minimumpensioen - een maatregel die vooral vrouwen ten goede komt omdat zij het grootste aandeel hebben in deeltijdwerk.

Een besparing van 1 miljard frank die de regering wil doorvoeren op het budget van Defensie, stuitte gisteren op kritiek van defensieminister Jean-Pol Poncelet. Vanuit het Noorse Bergen, waar de NAVO-defensieministers vergaderen, liet hij weten dat de regering hiermee eenzijdig een contract verbreekt dat de begroting van Defensie sinds enkele jaren bevriest op 98 miljard frank. Poncelet stemt desalniettemin in met de maatregel omdat “het halen van de Maastrichtnorm de belangrijkste bestaansreden is van de regering”.

Terwijl critici stellen dat de begroting bestaat uit knip- en plakwerk zonder visie en dat een noodzakelijke grondige hervorming van de sociale zekerheid uitblijft, voerden de twee grootste vakbonden ACV en ABVV gisteren in verschillende steden actie omdat te weinig maatregelen worden genomen voor de werkgelegenheid. De bonden protesteren ook tegen kortingen op de sociale voorzieningen.

Werkgroepen van de regering werken vanaf vandaag de details uit. Maandag stelt de regering haar beleidsverklaring op, die premier Dehaene dinsdag presenteert in het parlement.

    • Birgit Donker