Cacaolanden varen wel

AMSTERDAM, 27 SEPT. De cacaoproducerende landen zullen weinig merken van een nieuwe richtlijn van de Europese Unie. Hun inkomstengroei zal aanhouden ook al wordt het huidige voorstel aangenomen om cacaoboter deels te vervangen door andere plantaardige vetten, zo staat in een deze week gepubliceerde studie van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Een nieuwe richtlijn zal slechts leiden tot een beperkte vervanging van cacaoboter, aldus dr. Kees Burger, die een jaar aan het onderzoek heeft gewerkt. Hij heeft de hoeveelheid cacaoboter die wegvalt, becijferd op 33.000 ton bonen, wat gelijk is aan 1,3 procent van de wereldvraag. Dat is belangrijk minder dan de 200.000 ton waarmee de tegenstanders van de nieuwe richtlijn schermen, zo schijft hij.

Als alle EU-lidstaten het gebruik van plantaardige vetten in hun chocoladeproductie zouden toestaan, komt de te vervangen hoeveelheid cacao op 60.000 miljoen bonen uit. De onderzoeker noemt dit onwaarschijnlijk, omdat de richtlijn de lidstaten niet verplicht hun nationale wetgeving aan te passen.

De inkomsten van de cacaoproducerende landen blijven ook groeien omdat de prijzen van deze grondstof de komende jaren zullen oplopen. Het rapport baseert zich hierbij op de Internationale Cacao Organisatie. De hogere prijzen zullen de cacaoproducerende landen 30 procent meer inkomsten opleveren, aldus de studie. (ANP)