'Basale zorg voor nabestaanden'

ROTTERDAM, 27 SEPT. 'Basale' zorg, een veilige plek en steun van vrienden en familie is voor nabestaanden van de slachtoffers van de woensdag neergestorte Dakota DC3 op dit moment het belangrijkst. Daarnaast is het van groot belang dat 'praktische zaken' goed worden afgewikkeld.

Dit vindt I. Carlier van de Psychotraumagroep van het AMC. Carlier leidde het onderzoek naar de nazorg na afloop van de ramp met een El Al-vliegtuig in de Amsterdamse Bijlmer op 4 oktober 1992. De hulp aan nabestaanden van de slachtoffers van de Dakota is inmiddels overgeheveld van het als crisiscentrum ingerichte militair tehuis De Duif naar de provincie Noord-Holland. Deze heeft een steunpunt opgericht waar nabestaanden terecht kunnen met vragen.

Vijf teams van personeelsconsulenten, bedrijfsartsen en maatschappelijk werkers hebben de familieleden van de slachtoffers gisteren bezocht. Ook is een brief opgesteld met informatie over de diverse hulpinstanties. “We kijken nu vooral aan wat voor soort hulp behoefte bestaat”, aldus een woordvoerder van de provincie Noord-Holland.

Informatie is volgens onderzoeker Carlier heel belangrijk. “Mensen moeten weten waar ze voor hulp terecht kunnen. Bovendien is het voor een goed verloop van het rouwproces nodig dat nabestaanden zo snel mogelijk uitsluitsel krijgen over de doodsoorzaak. Dit heeft bij de slachtoffers van de Bijlmerramp bijvoorbeeld heel lang geduurd.”

Dit bleek ook het geval bij de ramp met een Hercules in Eindhoven, waarbij in juli dit jaar 34 doden vielen. De ouders van één van de slachtoffers hebben onlangs een advocaat in de arm genomen omdat ze na tien weken nog steeds niets hadden gehoord over de doodsoorzaak van hun zoon. De familie vindt dat de slechte nazorg het lijden van de nabestaanden onnodig vergroot.