Vlaamse omroep BRTN in staking

BRUSSEL, 26 SEPT. Het personeel van de Vlaamse publieke omroep BRTN is sinds middernacht in staking. Op de vijf radio- en twee televisiezenders worden minimumprogramma's uitgezonden. De vakbonden hebben het personeel opgeroepen gedurende 24 uur het werk neer te leggen uit protest tegen de hervormings- en saneringsplannen waartoe de BRTN-top vorige week besloot.

De bonden verzetten zich tegen de sociale gevolgen van de sanering. De raad van bestuur van de BRTN besloot vorige week dat de komende vijf jaar 280 van de 2.500 banen moeten verdwijnen. De komende tien jaar moeten in totaal 450 banen verdwijnen. De afvloeiingen moeten plaatshebben via verplichte pensionering van 60-jarigen en vrijwillige pensionering voor 55-plussers. Nieuwe werknemers komen niet meer als ambtenaar in vaste dienst, de omroep neemt alleen nog contractanten aan. Ook moet het systeem van automatische salarisverhogingen worden vervangen door het principe van loon naar prestatie. De bonden zijn ook ontevreden omdat ze niet voldoende bij het opstellen van het saneringsplan zouden zijn betrokken.

Met de maatregelen wil de BRTN de komende vijf jaar 3 miljard frank (160 miljoen gulden) besparen. BRTN-bestuurder De Graeve vraagt de Vlaamse overheid een eenmalig overbruggingskrediet van 2,2 miljard frank. De Graeve had voorts een naamsverandering van de omroep voorgesteld, van BRTN naar Vlaamse Radio en Televisie (VRT). De raad van bestuur heeft dit voorstel echter niet overgenomen, omdat de naam BRTN nu al zo is ingeburgerd. Wel werd het voorstel aanvaard de BRTN om te vormen tot een naamloze vennootschap, waarbij de overheid de grootste aandeelhouder blijft.

De BRTN, voluit Belgische Radio en Televisie Nederlandse Uitzendingen, heeft vijf radiostations en twee televisiezenders. Tot 1980 viel wat toen nog BRT-RTB heette onder de federale overheid. Sindsdien valt de BRTN onder de Vlaamse en de RTBF onder de Waalse overheid. De BRTN-televisie kreeg in 1989 geduchte concurrentie van de commerciële zender VTM en sinds begin vorige jaar van VT4. De publieke omroep kampt daarnaast met hoge loonkosten voor de merendeels voor het leven benoemde personeelsleden.

    • Birgit Donker