'Verpleeghuis slechter'

DEN HAAG, 26 SEPT. De vergrijzing zorgt ervoor dat de druk op de verpleegtehuizen sterk is toegenomen. Omdat er nauwelijks winst te behalen valt met 'doelmatigheidsverbeteringen', bestaat het gevaar dat de kwaliteit van de dienstverlening in de toekomst verslechtert. Dit blijkt uit het rapport Zuinig op zorg van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat vandaag is verschenen.

Volgens het SCP is de laatste jaren niet alleen het aantal patiënten in verpleegtehuizen toegenomen, maar ook de zorgbehoefte van de mensen. Het zogenoemde substitutiebeleid (mensen zo lang mogelijk thuis verplegen) heeft niet kunnen voorkomen dat de wachtlijsten voor de verpleegtehuizen zijn afgenomen. Bovendien is de werkdruk hoog, waardoor de kwaliteit van de zorg in het geding kan komen, concludeert het SCP. De overheid kan volgens de onderzoekers nauwelijks maatregelen treffen die de doelmatigheid binnen de verpleegtehuizen verbetert. De omvang en samenstelling in de tehuizen kan worden gewijzigd, maar dat levert nauwelijks kostenvoordeel op. In de meeste gevallen kunnen kostenbesparingen zelfs kwaliteitsverlies tot gevolg hebben, aldus het SCP.