URK

Het Openbaar Ministerie ziet geen aanleiding anonieme beschuldigingen te onderzoeken tegen waarnemend directeur Visser van de visafslag op Urk over fraude met visquota. De aantijgingen kwamen per fax binnen bij de Regionale Omroep Flevoland. Burgemeester Veninga van Urk stelde vervolgens het OM op de hoogte.

Uit de faxen blijkt dat ondernemer Janson op 27 augustus de fractievoorzitters van de politieke partijen in Urk benaderde om te praten over de kwestie.

Janson is als zelfstandig ondernemer werkzaam op de afslag. In het gesprek met de fractievoorzitters vertelde Janson over frauduleuze handelingen van Visser.