TE VEEL ACADEMICI

Te veel studenten komen in de bijstand of gaan ver onder hun opleidingsniveau werken. En dat is de schuld van de universiteiten. Dit zei de voorzitter van de vakcentrale CNV, A. Westerlaken, begin deze maand in een redevoering aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij uitte daarin harde kritiek op de universiteiten en hogescholen.

Het probleem is volgens Westerlaken dat er te veel academici en hogeropgeleiden zijn. Bovendien is het aanbod niet afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven.

Het bedrijfsleven vraagt om flexibele en ondernemende mensen, aldus Westerlaken, en dat zijn eigenschappen die studenten aan de universiteit niet worden bijgebracht. “Veel studenten worden eerder ondanks dan dankzij de universiteit ondernemende burgers.”

Het ontbreekt volgens Westerlaken aan adequate studiebegeleiding. Die kan volgens hem niet beperkt blijven tot academische vaardigheden. Naar zijn 'diepste overtuiging' heeft een universiteit de plicht studenten op hun 'ontdekkingstocht' op de arbeidsmarkt voor te bereiden.

Westerlaken onderstreepte de noodzaak van een drastische aanpassing van het studieprogramma, waarbij differentiatie in aanbod nodig is. Een smalle, puur wetenschappelijke opleiding kan volgens hem alleen bestaan als er ook een brede, arbeidsmarktgerichte variant naast staat. Studieprogramma's moeten kunnen worden verlengd of verkort, als de maatschappij daarom vraagt. De CNV-voorzitter pleitte er voor docenten met grote regelmaat marktgerichte stages te laten volgen, terwijl universiteiten en hogescholen meer gastdocenten uit het bedrijfsleven moeten aantrekken.

De integrale tekst van de toespraak van Westerlaken is op te vragen bij de afdeling bibliotheek en documentatie van het CNV tel. (030) 2 91 36 06.