Stellingen

De voordelen van werken op projectbasis worden met name verkondigd door personen met een vast contract.

S. DOBBELSTEEN, LU Wageningen

Het aantal promovendi zal toenemen als pogingen tot promoveren net zo aanstekelijk werken als pogingen tot gewichtsvermindering.

M.A. GROOTENHUIS, Universiteit van Amsterdam

In de moderne samenleving eindigt de vrijheid van het spelende kind waar de vrijheid van de automobilist begint.

J.T. VAN GINKEL, LU Wageningen

Sinds wij een democratische besluitvorming kennen, worden er steeds minder beslissingen genomen.

S.J.H.F. ARTS, Technische Universiteit Delft